Израда пројектне документације

Као што смо већ у претходном периоду наговестили, забрану употребе воде за пиће са градског водовода ће локална самоуправа општине Ада искористити за брже решавање проблема. За решавање настале ситуације ће служити и изградња фабрике воде. Наведени пројекат се одвија по плану, израђује се техничко-пројектна документација, чија је прва фаза израда идејног пројекта. На основу одредаба уговора, фирма која израђује идејни пројекат исти ће предати у року од 45 дана, који садржи неопходне податке за израду планске документације, и предуслов је за издавање грађевинске дозволе – изјавио је председник општине Золтан Билицки.