Обавештавамо средњошколце и студенте, да је Комисија за спровођење конкурса данас расписала Конкурсе за додељивање помоћи талентованим и за материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада.
Молимо заинтересоване, да на сајту општине http://www1.ada.org.rs/category/конкурси/ и на огласној табли општине погледају услове конкурса и да се пријаве на исте.
Рок за достављење пријаве је 15.06.2020.године.
Пријаве се подносе на адресу:
Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430, Ада, Трг Ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за талентоване ученике и студенте” или “Конкурс за доделу ученичке, односно студентске помоћи”.
Телефон за контакт: 024/852-106, локал 129.