Локална самоуправа општине Ада је расписала Конкурс за доделу подстицајних средстава за закуп пијачних тезги на Ађанској и Молској пијаци регистрованим пољопривредним
газдинствима који се баве пољопривредном производњом на територији општине Ада.
Средства су намењена за закуп пијачних тезги до 2м за 2021.годину.

Обавештавамо заинтересоване, да се цео текст и услови конкурса налазе на сајту општине Ада ( www.ada.org.rs ) под тачком Конкурси.

Пријаве на конкурс слати на адресу: Општинска управа општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „Комисија за спровођење конкурса – ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ
АДА-МОЛ” или непосредно на шалтеру бр.12 Услужног центра општине Ада.

Контакт особа: Силвиа Угрнов, тел.: 062/779-135, 024/852-106 лок.206

Конкурс је отворен до 25.01.2021.