Обавештавамо средњошколце и студенте, да је Комисија за спровођење конкурса дана 15.04.2021. године расписала Конкурс за додељивање помоћи материјално угроженим ученицима и студентима.

Детаље расписаног конкурса можете пронаћи на сајту општине (http://www.ada.org.rs/index.php/sr/konkursi) и на огласној табли.

Рок за достављење пријава је 04.05.2021.године.
Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за доделу ученичке, односно студентске помоћи”.

Телефон за контакт: 024/852-106, локал 129.