Обавештавамо средњошколце и студенте, да је Комисија за спровођење конкурса дана 28.05.2021. расписала Конкурс за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада.

Молимо заинтересоване, да на сајту општине (www.ada.org.rs) и на огласној табли општине погледају услове конкурса и да се пријаве на исти.

Рок за достављење пријава је 15.06.2021.године.
Пријаве се подносе на адресу:

Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за талентоване ученике и студенте”.

Телефон за контакт: 024/852-106, локал 129.