Локална самоуправа општине Ада почетком марта је расписала конкурс за регистрована физичка лица, која се баве пружањем угоститељских услуга смештаја на територији наше
општине. Прописане критеријуме конкурса су задовољиле три пријаве, сходно томе је данас преподне у кабинету председника општине извршена додела уговора. Циљ
руководства општине са овим конкурсом је проширење и подизање нивоа квалитета смештајних капацитета, које је неопходно паралелно са изградњом Велнес центра. Пошто
је сеоски туризам у протеклих неколико година веома популаран, како у кругу локалног становништва, тако и међу гостима са стране, руководство општине кроз поменути
конкурс пружа помоћ и у тој области.