Конкурс

Локална самоуправа општине Ада је расписала Конкурс за подстицај услужних делатности путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала. Конкурс се расписује ради рефундације трошкова за набавку потрошног материјала за привредна друштва и предузетнике са сетиштем на територији општине Ада.
Обавештавамо заинтересоване, да се цео текст и услови конкурса налазе на сајту општине Ада (www.ada.org.rs) под тачком Конкурси.
Пријаве на конкурс слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај услужних делатности путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала”.
Конкурс је отворен до 04.07.2019 године.
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници www.ada.org.rs , и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Додатне информације се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефон: 024/582-106, локал 217. Контакт особа: Вања Гавриловић.