Локална самоуправа општине Ада је расписала Конкурс за подстицај произвођача на пијацама путем додељивања неповратних средстава за 2020.годину, у циљу санације губитака насталих услед мера предузетих у вези епидемије COVID-19. Конкурс се расписује ради доделе неповратних средстава пољопривредним и другим произвођачима са седиштем у општини Ада који своје производе пласирају на пијацама у општини Ада.

Средства опредељена Одлуком износе 3.000.000,00 динара. Максимални износ за пољопривредног произвођача износи 40.000,00 динара, за предузетника-произвођача 50.000,00 динара.

Обавештавамо заинтересоване, да се цео текст и услови конкурса налазе на сајту општине Ада (www.ада.орг.рс) под тачком Конкурси.

Пријаве на конкурс слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај пољопривредних и других произвођача са седиштем у општини Ада путем додељивања неповратних средстава” или непосредно на шалтеру бр.12 Услужног центра општине Ада.

Додатне информације за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефон: 024/852-106, локал 206.

Контакт особа: Силвиа Угрнов

Конкурс је отворен до 23.11.2020.