Локална самоуправа општине Ада константно ради на развоју инфраструктуре у Индистријској зони. Данас је потписан уговор о изградњи нове трафостанице и високонапонског вода, који ће бити лоциран на територији некадашње фабрике Потисје. Инвестиција ће обезбедити несметано снабдевање електричном енергијом за пословање неколико фирми у тој зони. Укупна вредност ове инвестиције износи 6.134.727,60 динара, коју са 1.197.207,60 динара подржава Електропривреда Србије, а преостали износ финансира Локална самоуправа општине Ада.