Наставља се реновирање седишта удружења

Данас преподне су почели радови и на седишту Друштва за неговање традиције ‘Вадвираг’  из Аде, у оквиру које ће се током следећих месеци извршити реновирање зграде. Дотично удружење је такође успешно  аплицирало на конкурсу Локалне самоуправе, на којем им је одобрено 2 милиона динара. Радови обухватају реновирање кровне конструкције,  изолацију плафона и зидова, као и замену столарије. Са реновирањем седишта удружења, које има 28. годишњу традицију, ствара се могућност за више од 150 активних чланова,  да у адекватним околностима наставе своју и до сада успешну делатност.