Нови котао у Основној школи у Молу

Јуче током преподнева је у Основној школи „Новак Радонић” у Молу стављен у погон нови котао високог учинка за централно грејање. Стари је већ био у тој мери истрошен, да са њим није могла започети грејна сезона, тако да је набавка новог била неопходна. Путем одлуке Покрајинске владе и на основу уговора, који је закључен са Покрајинским секретаријатом за за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, школа је добила потребну подршку. Након уградње и извршене техничке контроле, од данас централно грејање у згради школе несметано функционише.