Уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, у нашој општини се реализује још једна инвестиција у спортску инфраструктуру. У рекреационом центру у Ади биће изграђен мултифункционални кошаркашки терен. Након спроведеног поступка јавне набавке, почетак радова се очекује до средине априла. Пројекат обухвата изградњу отвореног кошаркашког терена са бехатон прилазом игралишту, постављање клупа и корпи за отпатке, изградњу ивичњака и ограде терена, као и измештање постојећих рефлектора и постављање нових канделабера. Укупна вредност инвестиције износи 16,8 милиона динара, од чега 10 милиона динара обезбеђује поменути секретаријат, док преостали износ за реализацију обезбеђује општина Ада.