Дом здравља Ада и Локална самоуправа општине Ада су успешно аплицирали на конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство, у вези којег је уговор потписан током данашњег преподнева. Конкурс омогућује набавку једног рентгена, и дигитализацију истог, као и већ постојећег мамографа. Вредност инвестиције износи 8,6 милиона динара. Стављање у функцију новог апарата се очекује почетком јесени, а који ће значајно допринети пружању здраствене заштите у нашој општини, пошто је стари рентген у задње време често био ван функције.