С обзиромнапочетакжетве, позива се становништво да се придржаваследећихсигурноснихмера,

  • строго је забрањенопаљењебилокаквеватрена отвореном простору
  • складиштењесламепотребно је вршитинарастојању од најмање 6 метара од објеката
  • у жетвимогу да учествујусамомашине у закономпредвиђеномстању у погледупротивпожарнеобезбеђености
  • сваки учесник у жетви мора имати ручни апарат за гашење пожара, ашов, лопату и хватач варница

У случајупожаразовитеброј193  самобилног!

Хвала на разумевању !

Председник Општине Ада

         Золтан Билицки