Одељење за локалну пореску администрацију, Општинске управе Ада је дана 02.12.2019. године почело да дистрибуира годишња решења о порезу на имовину за 2019. годину.
Упоредо са решењима достављају се и уплатнице за разлику задужења са стањем на дан 31.12.2019. год. (разлика између решења за 2018 и 2019. годину). Већина пореских обвезника ће добити само решење без уплатнице пошто су редовно уплаћивали по кварталним уплатницама и због тога немају дуга за порез на имовину на дан 31.12.2019. године.
Молимо поштоване грађане општине Ада да лично преузму решења од наших достављача.
Крајњи рок достављања пореских решења је 15. јануар 2020. године.
Одељење за локалну пореску администрацију апелује на наследнике који нису регулисали пријаву наслеђене имовине да се обрате овом Одељењу и поднесу пријаве и измире пореско дуговање како би се евиденције пореских обвезника ажурирале.

С поштовањем,
Шеф одељења за ЛПА
Поповић Марија