Одељење за локалну пореску администрацију, Општинске управе Ада је дана 14.07.2021. године почело да дистрибуира годишња решења о порезу на имовину за 2021. годину.

Упоредо са решењима достављају се и уплатнице за разлику задужења са стањем на дан 12.08.2021. год. (разлика између решења за 2020 и 2021. годину). Већина пореских обвезника ће добити само решење без уплатнице пошто су редовно уплаћивали по кварталним уплатницама и због тога немају дуга за порез на имовину на дан 12.08.2021. године.

Почетком августа месеца 2021. године, ће се уручивати и уплатнице за трећи квартал (по новом решењу).

Молимо поштоване грађане општине Ада да лично преузму решења од наших достављача.

Крајњи рок достављања пореских решења је 13. август 2021. године.

С поштовањем,

Шеф одељења за ЛПА

Поповић Марија