Услед проглашеног ванредног стања због корона вируса, од 15.03.2020. године, Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава све пољопривредне произвођаче који нису поднели захтев за остваривање
права на основне подстицаје (субвенције) у биљној производњи у 2020. години, то не морају да чине.

Управа за аграрна плаћања ће на основу последњег пресека стања из 2019. године свим пољопривредницима који су остварили право на овај подстицај исплатити средства и за 2020. годину, иако нису поднели захтев.