Управа за аграрна плаћања ће на основу пресека стања о исплаћеним основним подстицајима у биљној производњи у 2020-тој години, свим пољопривредницима који су протекле године остварили право на овај подстицај исплатити средства и за 2021. годину, иако нису подносили захтев. 

 Пољопривредни произвођачи који су регистровали своје газдинство у периоду од 30.09.2019 до 30.09.2020. године, или пре тог периода, а који у 2020. години нису остварили право на основне подстицаје у биљној производњи, захтеве ће подносити Управи за аграрна плаћања путем мејл адресе podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs од 1. марта до 30. априла 2020. године. 

 Додатне информације и помоћ око подношења захтева, можете добити од Миладина Мирицког на телефон 062 221 247 или 024 852 106 лок 123. 

 Општинкса управа општине Ада