Обавештавају су сви порески обвезници пореза на имовину и обвазници самодоприноса на земљу да ће почев од ИИ. квартала добијати уплатнице у новој форми.
Износ на уплатницама је износ “Стање дуга на дан.”, који може да буде већи или мањи у односу да ли је обвезник у дуговању или у преплати. Они обвезници који су у преплати више од кварталног износа, они неће добијати уплатнице.
Дистрибуцију ће вршити Пошта Србије.
Све додатне информације се могу добити на шалтеру бр.3 Услужног центра у Општини Ада.