Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
општине АДА
Број:87-1-6/2020-02
Дана:27.02.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да ће се у циљу одржавања стања сталне функционалне исправности система за јавно узбуњивање, од стране Оперативног центра 112 Кикинда вршити редовна квартална провера система за јавно узбуњивање на територији Севернобанатског управног округа (марта, јуна, септембра и децембра месеца) сваке прве среде у месецу у 12:00 часова емитовањем знака „престанак опасности“ – једноличним тоном у трајању од 60 s.

04. марта 2020. ГОДИНЕ У 12:00 ЧАСОВА ВРШИЋЕ СЕ ПРВА РЕДОВНА
ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ СИРЕНА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ.

Координатор штаба за ванредне ситуације
општине Ада

Миладин Мирицки