Обавештење

Овим путем се обавештавају становници општине Ада да у наредном периоду, пријављивање евентуалних проблема у функционисању ЛЕД јавне расвете, врше на следећи начин:
• Уколико је проблем у нефункционисању једне или две ЛЕД светиљке на ужој локацији, исту је потребно пријавити месно надлежној месној заједници (Прва или Друга МЗ у Ади, МЗ у Молу или МЗ на Утринама) а које ће о томе обавестити локалну самоуправу и надлежног извођача . Приликом пријаве потребно је навести тачан назив улице и кућни број испред које је ЛЕД светиљка у квару.
• Новонастале кварове можете пријавити на досадашњи начин, у канцеларији локалне самоуправе број 35 код Бајић Еве, односно на телефон број 024/852-106 (локал 135).
• Уколико је проблем у нефункционисању више ЛЕД лампи на широј локацији (делови улица или више улица) становници или месно надлежне Месне заједнице треба да изврше пријаву непосредно надлежној диспечерској служби ЕПС Сента на број телефона 024/628-800 како би они на устаљени начин отклонили квар.
Моле се становници да приликом пријављивања проблема и рекламација оставе своје тачне податке (име и презиме, тачна адреса становања и контакт телефон), како би надлежне службе могле што брже лоцирати квар и отклонити проблем.

Хвала на разумевању!

Локална самоуправа општине Ада