штаба за ванредне ситуације општине Ада дана 04.04.2020.

1. На основу наредбе штаба, који се односи на затварање гробља почев од данас, иста ће бити отворена само у случају сахрана, док каменоресци могу да врше радове на гробљима за
време трајања ванредног стања.
2. Противградна одбрана ће у циљу заштите имовине наших грађана од 15.04.2020. године несметано функционисати на територији општине Ада.

Обавештавамо грађане да се подела прехрамбеног пакета у недељу (05.04.2020.) од 09:00 часова наставља по следећем распореду:
У Молу у улицама: Ади Ендреа, Петефи Шандора, Братства Јединства и Светозара Милетића
у Ади у улицама: Чех Кароља, Мирослава Антића, Богданфи Шандора, Виноградска, Варга Јожефа, Крижан Матеа, Сенћански пут, Шпанг Јожефа, Нова, Боја Андраша, Северна, Шпанских бораџа, Лењинова и цео Гунарош (преко пруге).

КОМАНДАНТ ШТАБА
Золтан Билицки