Општински штаб за ванредне ситуације општине Ада, дана 16.11.2020. године, издаје: ОБАВЕШТЕЊЕ
1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, забрањују се јавнa окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 5 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице.
2. У периоду од 17.11. 2020. године до 01.12.2020. године, радно време угоститељских објеката, продавница и других малопродајних трговинских објеката, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека, бензиских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката, који врше доставу хране, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 21.00 часова до 05.00 часова наредног дана.
3. На основу измене Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник РС“ 136/2020 од дана 13.11.2020.)
– Новчаном казном у износу од 300.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера .
– За прекршај, казниће се предузетник новчаном казном у износу од 150.000 динара.
– За прекршај, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 динара.
– Новчаном казном у износу од 30.000 динар казниће се за прекршај лице одговорно за примену мера личне заштите од инфекције, ако не обезбеди непосредну примену тих мера.
– Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се не придржава мера личне заштите од инфекције усмерених на заштиту сопственог и туђег здравља и живота, у време проглашене епидемије (члан 46а став 3).
На основу извештаја Завода за јавно здравље Кикинда, тренутно у нашој општини имамо 5 регистрованих случајa заразе COVID-19.
Апелујемо на све грађане општине Ада да носе заштитне маске (у затвореном и на отвореном када то ситуација захтева) и да поштују и примењују појачане мере, да се понашају одговорно и у складу са препорукама и наредбама Владе Републике Србије, и то све у циљу заштите здравља грађана општине Ада.
Командант Штаба
за ванредне ситуације општине Ада
Билицки Золтан