Обавештавамо поштоване грађане, да су одлуком Владе Републике Србије, у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, од 17.03.2020. затворени сви шалтери у јавном сектору, према томе и шалтери у Локалној самоуправи општине Ада.
То значи, да услужни центар у згради Локалне самоуправе општине Ада не прима странке.
За време ванредног стања за сахрану умрлог није потребно смртни случај пријавити матичару. Сахрана може да се обави са потврдом о смрти коју издаје лекар који је констатовао смрт. Дом здравља по службеној дужности, електронски доставља потврду о смрти матичару. Матичар, након што је уписао смртни случај у матичне књиге умрлих, по службеној дужности обавештава Фонд за пензијско-инвалидско осигурање, Полицијску станицу у Ади и у одговарајућем броју примерака поштом шаље изводе из матичне књиге умрлих на адресу, коју је дала родбина покојног.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Роберт Ваштаг с. р.