Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА

Број: 020-1-13/2022-01                               

Ада, 14.03.2022. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Органи управљања правних лица, као и грађани општине Ада, своје иницијативе и предлоге за доделу јавних признања, поводом 2. јула – Дана општине Ада, могу предати до 29. april 2022. године, поштом или лично на адресу:

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, 24430 Ада, Трг ослобођења 1, канцеларија бр. 6.

На затвореној коверти назначити: Не отварати – иницијатива за доделу јавних признања општине Ада“. Информације: тел. 069/5066905, секретар СО Ада.

 

Секретар СО Ада

Вања Гавриловић с.р.