Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Кикинда отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2022. години.

 

 

Увођење по појединачном позиву вршиће се у времену од 09.05.2022 до 13.05.2022. године.

Oпштинa Кикинда…….09.05. до 13.05. 2022. год. у времену од 9-14 часова.

Oпштинa Ада………………..10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.

Oпштини Кањижа………10.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Нови Кнежевац…11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Сента……………………………….11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Чока………………10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.

  

У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога нису примили појединачни позив.

 

Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези.

  

                                                              Центар за локалну самоуправу

                                                                               Кикинда