Обавештавамо и уједно молимо пољопривредне произвођаче и сточаре, да на сајту Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду (www.minpolj.gov.rs),  изврше регистрацију оних лица, која ради несметаног вршења радова треба да напусте своје домове у сатима забране  изласка. Уједно скрећемо пажњу пољопривредним произвођачима, да на територији наше општине, она лица старија од 65 година, која се баве земљорадњом,  могу да напусте своје домове ради обрадјивање земљишта и могу да бораве на њивама са својом механизацијом, у периоду од 05:00 до 20:00 часова без обзира на забрану изласка. Могућност извођења радова до 20, 00 часова се односи и на остале земљораднике.