Без обзира на забрану кретања током викенда грађани старији од 65 година могу петком и недељом (као и уторком) да излазе у шетњу у трајању од пола сата у периоду од 18 до 01 часова наредног дана, у пречнику до 600 метара удаљености од места пребивалишта, односно становања.
По одлуци Владе РС домаће држављане који су запослени на територији суседне државе, као и стране држављане запослене на територији РС са регулисаном радном дозволом, дужна су да прелазак државне границе пријаве Националној служби за запошљавање. Домаће држављане и стране држављане који обављају пољоппривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији суседне државе, дужни су да прелазак државне границе пријаве Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Штаб за ванредне ситуације општине Ада