Обавештавају се грађани да је на територији насеља Ада и Мол поново почела дистрибуција дезинфекционог средства у домац́инства, и овај пут са кућном доставом.
У Стеринову становници средство могу преузети у продавници, на Оборњачи у згради Месне заједнице код Јожефа Молнара (контакт телефон: 062/8045816), а на Утринама код Ференца Латака (контакт: 063/8574844) и код Жолта Ковача (контакт: 063/1888971). Молимо све добронамерне грађане у сеоским насељима да помогну у испоруци дезинфекционог средства у она домац́инства у којима живе особе које подлежу мери забране изласка, тојест старији од 65 година. Такође вас молимо, да ради несметаног обезбеђивања потребног дезинфекционог средства, испражњене флаконе (за воду) од 5 литара, односно у којима сте добили дезинфекционо средство, вратите на одређена места за сакупљање.

Захваљујуц́и волонтерима, у нашој општини се континуирано врши опскрбљивање старијих људи од 65 година, са основним потрепштинама и лековима. У склопу акције, Локална самоуправа прима поруџбине грађана о потребама, те се роба испоручује на адресу, док апотеке такође организовано врше кућну доставу лекова.
Такође несметано ради и Народна кухиња, у оквиру које се угроженим становницима свакодневно доставља оброк. Констатам је и пренос социјалних давањ. На основу Закључка Владе, корисницима којима је право на исплату социјалних давања истекло 15. марта 2020. године и касније, то право се продужава на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање. То се односи на новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, дечији додатак, накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и на остале накнаде по основу посебне неге детета.

Консултације у вези са појединачним захтевима и конкретним пословима у Центру за социјални рад општине Ада, у највећој могућој мери обављајте телефоном 024/851-039 или мејлом ada.csr@minrzs.gov.rs од 8 до 12 часова сваког радног дана!

Према нашем сазнању уручење пензија за лица која не могу напустити своје домове врши се на следећи начин, без обзира дали се врши путем поште или неке филијале банака:
У филијали банке, односно поште може се преузети образац за давање пуномоћја, које пензионер попуњава на име опуномоћеног лица. Опуномоћено лице са попуњеним обрасцем, уз своју и личну карту пензионера за кога подиже пензију, и уз картицу о текућем рачуну може подићи пензију у дотичној филијали. Финансијске институције са својом пословном политиком одређен начин проберавају валидност пуномоћја, ради избегавања злоупотребе. Молимо пензионере, да уколико из неког разлога не могу поступити на горе наведени начин, покушају ступити у контакт са надлежном филијалом.
Молимо свакога да се придржава раније објављених правила и ограничења, ради очувања свог, као и здравља других људи!