Обавештавамо све оне сточаре и земљораднике са територије општине Ада, који нису у могућности, да сходно раније објављеном позиву на сајту Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду изврше регистрацију у вези временског периода, на који се односи забрана изласка, да се за смернице и помоћ могу обратити Апро Ласлоу, раднику Општинске управе општине Ада, на телефон 062/779046, сваким радним даном од 7:00 до 14:00 часова.

Штаб за ванредне ситуације општине Ада