Обавештење

Обавештавају се грађани Општине Ада, да на основу Закона о бесплатној правној помоћи(„Службени гласник РС“, број 87/2018), решењима Министра правде Републике Србије је издата дозвола за одлучивање о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи Рушак Хајналки и Гавриловић Вањи, запосленим у Општинској управи општине Ада.