Пољопривредна стручна служба Сента поново ће пружити помоћ заинтересованим пољопривредним произвођачима општине Ада у ажурирању података и обнови статуса пољопривредних газдинстава у електронском регистру пољопривредних газдинстава (еРПГ) у четвртак 30.03.2023. у Ади у великој сали градске куће Општине Ада од 8.00 до 13.00 сати .