Локална самоуправа општине Ада је заједно са Међуопштинским заводом за заштиту споменика, Суботица успешно конкурисала за обнову споменика на територији наше општине. Пројекат обухвата санацију оштечених статуа Јожефа Халаса и Калмана Бакоша у центру Аде, као и уређење парка. Завод за заштиту споменика ће обезбедити поновну израду бисти и постављање надзорних камера. Општина Ада ће извршити уређење и осветљење парка и непосредног окружења споменика. Сматрамо да је важно очување споменика на територији наше општине и као први корак, учешће на овом конкурсу била је изванредна прилика.