Одржавање зелених површина на територији наше општине

На јучерашњој, 33. седници Скупштине општине Ада усвојен је онај предлог одлуке, који се односи на одржавање јавних површина. Често се суочавамо са проблемом, да је околина кућа и стамбених зграда запуштена, под чиме не мислимо само на високу траву, него на површине које су зарасле коровом. Због тога је било потребно допунити одлуку, са којом ће се све ово убудуће регулисати.
Циљ локалне самоуправе је са овим да првенствено регулише задатке установа и јавних установа у вези одржавања, укључујући и обавезе грађана у сређивању своје непосредне животне средине.
Програмом су обухваћене следеће улице и деонице:
У Ади: Лењинова, Маршала Тита, Доситеја Обрадовића, Моше Пијаде, у улици Доша Андраша до границе катастаских општина КО Ада и КО Мол, лева страна у улици Бакош Калмана испред објеката са парним кућним бројевима од улице Лењинова до Сенћанског пута, Сенћански пут до Ађанског великог пута, Халас Јожефа, Ђуре Ђаковића, Пролетерска, у улици Вука Караџића од улице Лењинова до улице Војвођанских бригада, Саве Ковачевића, Змај Јовина, у улици Молски пут до границе катастаских општина КО Ада и КО Мол. у улици 29. Новембра од улице Моше Пијаде до улице Индустријски пут и кружни ток, Штербик Петера, у улици Димитрија Туцовића у делу иза католичке цркве, паркови и зелене површине у центру Аде, прилазни путеви код моста у Ади, Индустријска пут, и зелено острво на улазу у Аду са леве и десне стране.
У Молу: ЈНА, Маршала Тита, у улици. 8. октобра и заштитни појас пута у наставку ове улице до Тисе. Урбан Јожефа, Иве Лоле Рибара, Петровачки пут, Светозара Милетића, Ађански пут, у улици Ивана Милутиновића до улице Гробљанска, спољни део пијаце у Молу и делу улице Новака Радонића, зелене површине рекреационог парка поред долме.
У насељу Утрине у улици Петефи Шандора, у улици Тополски пут од улице Кошут Лајоша до почетка пута за Кавило. У насељу Оборњача у улици Молски велики пут целом дужином, и у улици Маршала Тита целом дужином. У насељу Стеријино у улици Маршала Тита целом дужином
Одредбе предвиђају редовно кошење траве (висина не сме да прелази 20 цм), чишћење и сакупљање отпада. Извршење радова на одређеној територији ће недељно контролисати за то одређени инспектор.  Уколико одредбе одлуке не буду поштоване, одржавање ће извршити ЈКП „Стандард”, на терет физичких односно правних лица, са дотичне адресе, која су занемарила своју обавезу, уз новчану казну за прекршај. Од плаћања нивчане казне ослобоћени су пензионери и оне особе, чије здравствено стање не дозвољава вршење одржавања околине њихове некретнине, у њиховом случају инспектор може да наложи извршење радње, а јавно предузеће ће извршити услугу, коју ће наплатит. Уколико одређена улица, односно део улице није обухваћен програмом, али постоји воља преко 50% становника за прикључивање, у том случају код надлежно инспектора могу то тражити. Желимо још једном нагласити, да циљ Локалне самоуправе није кажњавање грађана, него да одржаване површине као и зелене површине које припадају јавним институцијама послуже за пример и да наше непосредно животно окружење буде лепо и редовно одржавано.