Подршка локалним предузетницима и предузећима

Локална самоуправа општине Ада је током ове године настојала, да путем расписивања више конкурса пружи подршку локалним предузетницима и предузећима. Субвенције су обухватиле неколико индустријских сектора, али, наравно, постојала је могуц́ност конкурисања и за самосталне предузтенике. Конкурси су укључивали апликацију на бесповратна средства за предузећа, која су учествовала у дуалном образовању и преквалификацији, за учешц́е на изложбама, за куповину репро и потрошног материјала, као и за набавку опреме. У четири конкурсна круга подржано је 88 субјеката. У буџету за наредну годину ће такође бити предвиђена средства за ову намену. У нашој општини постојец́и и новоформирани привредни субјекти имају значајну улогу, те Локална самоуправа, у складу са својим могућностима, на овај начин жели да им пружи подршку и у будуц́ем периоду.