ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И ГРАЂАНКИ ОПШТИНЕ АДА НА ОН-ЛИНЕ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2027. ГОДИНЕ

Поштовани грађани општине Ада,
Општина Ада је у циљу испуњавања законске обавезе доношења плана развоја општине, као кључног документа развојног планирања на локалном нивоу, израдила, у складу са Законом о планском систему Републике Србије документ: Нацрт Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године.
Нацрт Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године израђен је уз потпуну посвећеност општине и њених органа и ангажовање стручњака за стратешко планирање развоја на нивоу локалних самоуправа. Последњи корак, пре финализације текста Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године и усвајања овог веома важног локалног планског документа је спровођење јавне расправе. Спровођење јавне расправе прописано је у члановима 3. став 1. точка 11) и 34. Закона о планском систему Републике Србије, како би се обезбедило спровођење консултација са свим заинтересованим странама и грађанима општине.
Имајући у виду ову законску обавезу општине Ада, као и чињеницу да је процес израде Нацрта Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године био отворен за јавност и транспарентан (одржана је јавна расправа на почетку процеса израде, документа која су везана за процес израде плана су јавно доступна и налазе се на Интернет презентацији општине Ада), општина Ада овим путем позива све грађане и грађанке општине да учествују у јавној расправи о Нацрту плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године!
Јавна расправа ће због услова пандемије и рестриктивних мера бити реализована он-лине. Општина Ада на званичној Интернет страници објављује текст Нацрта Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године и посебан упитник у циљу прикупљања предлога, коментара, сугестија и мишљења грађана.
Јавна расправа ће почети у понедељак 4. октобра 2021. године и трајати до уторка 19. октобра 2021. године. У овом периоду, позивамо Вас да попуните упитнике и да упутите своје мишљење о планираној визији, приоритетним циљевима и предложеним мерама из Нацрта Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године.
О спроведеној јавној расправи биће израђен Извештај, који ће бити учињен доступним јавности кроз објављивање на званичној Интернет презентацији општине Ада, најкасније до петка 22. октобра 2021. године!
Извештај ће садржати сумарни преглед предлога, коментара и сугестија, као и одговор на сваки предлог, коментар или сугестију, са образложењем разлога за прихватање или неприхватање предлога и сугестија које се односе на текст садржаја Нацрта Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године.

Општина Ада позива све заинтересоване грађане и грађанке да узму активно учешће у јавној расправи и да својим предлозима, сугестијама и саветима допринесу даљем развоју заједнице и остваривању циљева општине Ада у будућности!

 

УПИТНИК

 

NACRT PLANA RAZVOJA OPŠTINE ADA ZA PERIOD OD 2021. DO 2027. GODINE