Позив,
Грађанима, пољопривредницима, који користе односно имају пољопривредно земљиште поред канала К-III-0, који почиње од жељезничког прелаза код канала Калоча између Аде и Сенте и наставља се ка језеру Буџак до Тополског пута у Ади, а желе да своје земљиште наводњавају у вегетационом периоду у 2019. години, да се јаве у Општинској управи општине Ада, Одељењу за комуналне послове, урбанизам , грађевинрство и заштите животне средине.
Пољопривредници приликом пријављивања треба до донесу са собом личну карту и доказ о власништву , корисништву земљишта које желе наводњавати.
Предметна евиденција се саставља ради обезбеђења потребне количине воде у предметном каналу.
Од надлежног одељење општинске управе Ада ( Трг ослобођења бр. 1 – Ада – канцеларија бр. 25) можете прибавити одговоре на сва Ваша даља питања у вези коришћења воде за наводњавање.