Полагање венца на римокатоличком гробљу у Ади у спомен мађарске револуције 1848/49 године.