Локална самоуправа општине Ада је и ове године издвојила новчана средства у буџету за поновно асфалтирање улица и деоница улица. Након спроведене јавне набавке потписан је уговор са извођачем радова, предузећем „Војпут“. Радови су започети у улици Петра Драпшина у Молу.
Укупна вредност инвестиције износи 8,5 милиона динара, коју Локална самоуправа финансира заједно са Другом месном заједницом Ада, и Месном заједницом Мол. Поред наведених радова, ових дана почиње и крпљење ударних рупа на територији општине.