Потписивање уговора за изградњу балон хале

Општина Ада је успешно аплицирала на јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, који је намењен за подршку изградње, одржавања и опремања спортских објеката. Данас је потписан уговор, на основу којег ће поменути секретаријат и општина Ада у оквиру заједничке инвестиције остварити изградњу балон хале у Ади. Основу хале ће чинити асфалтирани терен у рекреационом центру, са чијом изградњом ће се поред задовољења потреба фудбалског клуба, у зимским месецима створити и могућност за рекреативно играње фудбала. Радови ће започети током јесени.
Вештачку траву, голове, заштитне мреже и ограде унутар хале нашој општини донира Фудбалски клуб из Бачке Тополе.