Потписивање уговора о реновирање Основне школе у Молу

Ових дана  је између Локалне самоуправе општине Ада и Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Србије потписан уговор о реновирању објеката ОШ „Новак Радонић” Мол.  Уговор обухвата прву фазу радова. Планирана вредност инвестиције износи 131,8 милиона динара, коју у целокупном износу финансира горе наведена институција. Након спровођења процеса јавне набавке почетак радова се очекује  на почетку 2020 године. У овој фази извршиће се свеобухватна реконструкција старе фискултурне сале, реновирање дворишта, изградња мултифункционалних спортских терена, формирање паркинга око спортске сале, модернизација система централног грејања у школској згради,  као и замена грејних тела.
Израда пројектно-техничке документације за другу фазу радова је у току,  а која се односи на свеобухватно реновирање школске зграде. Израду пројектно-техничке документације финансира Локална самоуправа општине Ада.