Потписивање уговора са пољопривредним и другим произвођачима, закупцима пијачних тезги на пијацама општине Ада

Локална самоуправа општине Ада је расписала Конкурс за подстицај произвођача на пијацама општине Ада, путем додељивања неповратних средстава за 2020. годину, у циљу санације губитака насталих услед мера предузетих у вези епидемије COVID-19.
Предвиђена средства за ову намену износе 3.000.000,00 динара. На конкуру је успешно аплицирало 52 произвођача.