Потписивање уговора о наменским трансферима у социјалној заштити

Данас у току преподнева Золтан Билицки, председник општине Ада, присуствовао је на потписивању уговора у Клубу посланика у Београду у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Уговором о наменским трансферима у социјалној заштити се обезбеђују средства којом ће се једним делом финансирати дневне услуге у заједници на територији општине Ада из буџета Републике Србије за 2019.годину. Остатак средстава за спровођење ових услуга утврђено је буџетом општине Ада. Реализација дневних услуга (помоћ у кући) као пружалац услуге спроводи установа социјалне заштите Дом за старе и пензионере из Мола на основу уговора по спроведеном поступку јавне набавке.