Председник општине, Золтан Билицки је недавно у Београду потписао Уговор, у смислу којег се, уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе, омогућава
реновирање зграде Дома здравља у Молу. Укупна вредност прве фазе инвестиције износи 27,9 милиона динара, коју Локална самоуправа започиње уз подршу горе наведеног
Министарства. Почетак радова се након завршетка поступка Јавне набавке очекује у другој половини лета. Руководство општине са овом инвестицијом жели да докаже, да
насупрот гласинама, наставља да одржава Дом здравља у Молу, ради опслуживања пацијената.