Потписивање уговора

Локална самоуправа општине Ада је успешно учествовала на конкурсу за развој саобраћајне инфраструктуре, који је расписала Управа за капитална улагања. На основу одлуке нашој општини је одобрено 89 милиона динара за извођење радова на привођењу намени објекта моста и прилазних саобраћајница у Ади. Помоћу поменутих новчаних средстава отвара се могућност за извођење свих потребних радова, који су неопходни, да мост преко Тисе испуни све техничке услове за добијање трајне употребне дозволе. Ови радови међуосталог садрже осветљење и сигнализацију моста, формирање одвода за кишницу, као и санацију штета на објекту и оштећења прилазних путева, која су у међувремену настала. На свечаном потписивању уговора општину је представљао заменик председника општине, Зоран Драгин.