Обавештавамо суграђане да је на територији општине почела дистрибуција дезинфекцијског средства у домаћинства.  Средство за чишћење са дезинфекцијским дејством је погодно како за дезинфекцију руку, тако и за дезинфекцију мноштва површина у домаћинству, а ради очувања здравља породице и нас самих. Располажемо довољном количином средства, да се у сваком домаћинству константно спроводе потребни кораци, у циљу да одржимо здравствено безбедне околности.  Молимо грађане да средство користе према приложеном упутству за употребу!

Захваљујемо се свим грађанима, који учествују у акцији сакупљања пластичне амбалаже. У предстојећем периоду сакупљају се само флакони запремине од 5 литара, такође молимо кориснике, да дистрибуиране флаконе са средством, након испражњење врате на место за сакупљање, ради поновне употребе истих.