Почели су радови на санирању путева у нашој општини

Из ранијих информисања сте могли сазнати, да је због дотрајалости потребно поново асфалтирати неке деонице улица у општини Ада, које радове Локална самоуправа општине Ада и месне заједнице заједно финансирају. У процесу јавне набавке најбољу понуду дало је предузеће ¨Војпут¨ из Суботице,  према којој укупна вредност планираних радова износи 16,8 милиона динара. Током данашњег дана припремни радови су почели издизањем поклопаца шахтова на Партизанском тргу.
Током извођења радова треба рачунати на обустављање саобраћаја  на дотични деоницама.