Данас у току преподнева, директор школе и представник извођача су након спроведеног поступка јавне набавке потписали уговор о реновирању школске зграде „Барапарт” ОШ „Чех Карољ“ у Ади. Почетак радова очекује се за 7-10 дана. У разговору са извођачем радова договорено је да се за време радова настава у објекту може наставити у преподневној смени. О тачном распореду часова школа ће благовремено обавестити ученике и њихове родитеље. Вредност инвестиције износи 22 милиона динара, коју је Покрајинска влада одобрила из буџетске резерве у октобру прошле године. Радови обухватају реконструкцију кровног покривача и његове конструкције, санацију свлачионица, као и реновирање расвете фискултурне сале.