О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

 ПРИЈАВА/УПИС  

        Установа за предшколско васпитање и образовање ,,Чика Јова Змај“, п.о. Ада обавештава Поштоване родитеље/и законске заступнике да се ПРИЈАВА/УПИС у дечји вртић – забавиште, обданиште,  јаслице – за  2021/2022 радну годину на територији општине Ада врши у периоду од 10.05.2021. до 31.05.2021. помоћу портала е-управе. 

   

         Родитељ има право да изабере дечји вртић (објекат, односно васпитну групу у складу са узрастом) у коју ће да упише дете.  

 

        Изузетак су деца која ће напунити  3 године – за полудневни боравак –  до 01.09.2021., уколико се рад одвија на мађарском језику могу се уписати у Ади, у објекат „Маслачак”, Ада Мите Радујкова 6., и у Молу у објекат „Бобита” Мол, Маршала Тита 108. деца која се уписују у групе у којима се рад одвија на српском језику, могу се уписати у Ади у објекат „Срце” Ада, Димитрије Туцовића 13. и у Молу, у објекат „Весељко”, Мол, Новака Радонића 17.  

      

        Подсећамо родитеље чија ће деца напунити  пет и по до шест и по година, (рођени од 01.03 2015.- до 29.02.2016.)  да је упис у припремни предшколски програм ОБАВЕЗАН. Неиспуњавање  ове обавезе  подлеже санкцијам.

       Уколико родитељи/законски заступници нису у могућности да поднесу захтев путем електронске услуге, изузетно могу преузети формулар захтева за пријаву детета у предшколску установу  у периоду од 01.06.2021 до 07.06.2021. године, и исте могу предати у седишту установе (Ада, Мите Радујкова бр.: 6.) до дана 07.06.2020 године.  

       Лекарско уверење треба предати до 25. августа 2021. године.   

        Молимо Вас да упис детета вршите у датим роковима!  

      Приликом уласка у горе наведену веб страницу након избора опције код „услуге” треба да изаберете опцију „деца“ након тога „е-вртић“. Након тога изаберите опцију „помоћ“ из горње линије, затим са леве стране „креирање налога корисничким именом и лозинком“ и „пријава корисничким именом и лозинком“. (у овим опцијама добићете тачне информације о начину поступања пријаве детета). 

        

     Контактирање установе је могуће путем телефона 024/851-131 или путем  електронске поште  cikajovazmajada@gmail.com.   

 стручна служба установе