Проширивање канализационе мреже

У оквиру изградње канализационе мреже на територији општине Ада почели су радови на прикључењу постојеће секундарне канализационе мреже на недавно изграђени главни колектор. Са овим кораком у предстојећем периоду отпадна вода се неће пуштати у Буџак, што је вишедеценијски проблем не само за ужи центар Аде, него и за цео водоток кроз насеље. Према плану изградиће се укупно четири прикључка на главни колектор, од којих је извођач радова ЈКП “Срандард” већ два завршио, и то на локацијама код раскрснице Лењинова-Бакош Калмана-Сенћански пут и Лењинова-Карађорђева-Пролетерска. Радове финансира Локална Самоуправа општине Ада.